Fundusze Europejskie
Strona główna/Aktualności/Światowy Dzień Drzewa!

Światowy Dzień Drzewa!

10 Października 2021

10 października obchodzony jest Światowy Dzień Drzewa.

Pomysłodawcą tego święta był amerykański znawca i miłośnik przyrody Juliusz Sterling Morton, który już w 1872 roku po raz pierwszy zachęcił swoich rodaków do sadzenia drzew. To szczególne święto w założeniach Mortona ma nie skłaniać do przypomnienia wydarzenia, jak większość świąt, lecz ma wskazywać na przyszłość.

Święto drzewa dotarło do Europy około 1951 roku, a w Polsce obchodzone jest od kilkunastu lat głównie przez organizacje ekologiczne, stowarzyszenia, szkoły i nadleśnictwa.

Święto, jak i związana z nim akcja ma służyć ochronie drzew oraz popularyzacji ich znaczenia w biosferze. Ma także podnosić świadomość ekologiczną społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi. Przez ostatnie 10 lat w ramach programu „Święto Drzewa” posadzono w Polsce i na świecie ponad pół miliona drzew.

Potrzebujemy drzew bo:

  • najskuteczniej produkują tlen w atmosferze. Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować około 700 kg tlenu, co stanowi dobowe zapotrzebowanie na tlen ponad 2500 ludzi. Jedno drzewo wytwarza w ciągu roku tlen wystarczający dla 10 osób
  • są też doskonałym „konsumentem” CO2 z atmosfery przez co w znaczny sposób łagodzą efekt cieplarniany i stabilizują klimat na Ziemi
  • produkują też największą spośród wszystkich roślin lądowych ilość substancji organicznych, które są pokarmem dla ludzi i zwierząt oraz głównym budulcem ich ciał
  • stanowią najważniejszy składnik lasów, tworzą środowisko życia dla wielu gatunków roślin i zwierząt, a ich obecność i stan zdrowia ma wpływ na różnorodność biologiczną środowiska
  • regulują klimat poprzez utrzymywanie odpowiedniej wilgotności powietrza i łagodzenie nagłych zmian temperatur
  • służą także jako zapory przeciwwietrzne, przeciwśnieżne i przeciwpowodziowe
  • sadzone wzdłuż ruchliwych dróg wpływają na ograniczenie hałasu

Po inne ciekawostki o drzewach i ich wpływie na nasze środowisko naturalne zapraszamy do naszej biblioteki.

Okładka książki   Okładka książki   Okładka książki

 

do góry