Fundusze Europejskie

O nas

Zgodnie z Uchwałą nr VII/71/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury – Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy, od 01.07.2019 r. funkcjonuje samorządowa instytucja kultury „Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja”, która została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Oleśnicy.
Siedziba Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja mieści się w Oleśnicy przy ul. Mikołaja Reja 10.
Przedmiotem działania Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja jest w szczególności rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Podstawą działalności Oleśnickiej Bibliotek Publicznej im. Mikołaja Reja jest statut będący załącznikiem nr 2 do uchwały nr VII/71/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Podstawowym celem Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Do zakresu podstawowych działań Biblioteki należy:

  1. gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych;
  2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;
  3. prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, wystawienniczej i edukacyjnej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych;
  4. opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej oraz innych źródeł informacji dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu;
  5. popularyzacja książek, informacji, wiedzy i czytelnictwa;
  6. tworzenie kolekcji zbiorów specjalnych, zwłaszcza materiałów audiowizualnych i dokumentów życia społecznego; 
  7. współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury oraz organizacjami i podmiotami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;
  8. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
do góry