Fundusze Europejskie

Nr 1(1)/2015

  • Krzysztof Dziedzic, Civitas nostra Olesnicz A.D. 1255. W 760. Rocznicę lokacji miasta Oleśnicy
  • Anna Kurpiel, Pamiętniki pierwszych oleśniczan
  • Bogusław Czechowicz, In latinam et slavonicam linguas. Fundacja benedynktyńska w Oleśnicy z 1380 roku i jej lubiąski kontekst
  • Anna Kołodrubiec, Trudne początki… Osadnictwo żołnierzy Armii Krajowej w powiecie oleśnickim i sycowskim
  • Grzegorz Pisarski, Pieczęcie wiejskie powiatu oleśnickiego na tle sfragistyki polskiej
  • Wiesław Piechówka, Renowacja malarstwa na sklepieniu mauzoleum Wirtembergów przy bazylice mniejszej w Oleśnicy – osiem scen męczeństwa Chrystusa
  • Krzysztof Dziedzic, Spotkania oleśnickich kolekcjonerów
  • Marek Krzysztof Bińkowski, Wojsko, tradycje wojskowe i obronność w Bierutowie i na ziemi bierutowskiej od czasów piastowskich do czasów najnowszych

Cena 12 zł (dostępne w sprzedaży).

do góry