Fundusze Europejskie
Strona główna/O nas/Struktura Biblioteki

Struktura Biblioteki

Główną siedzibą Biblioteki jest budynek przy ul. Reja 10, gdzie znajduje się administracja biblioteki. W budynku znajdują się następujące komórki organizacyjne:

 • DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWYWANIA ZBIORÓW, który realizuje działania z zakresu gromadzenia, zakupu i opracowywania zbiorów (w tym zbiorów specjalnych), opieki merytorycznej z zakresu gromadzenia i opracowywania zbiorów oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem bibliotecznego systemu komputerowego.

  Działem kieruje p.o. Małgorzata Godyń/e-mail:

 • BIBLIOTEKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „POD SOWĄ”, która zajmuje się udostępnianiem i przechowywaniem zbiorów bibliotecznych, poradnictwem w zakresie doboru literatury, prowadzeniem działalności wystawienniczej i kulturalno-oświatowej skierowanej zwłaszcza do dzieci i młodzieży (w tym m.in. lekcje biblioteczne, zajęcia literackie dla szkół i przedszkoli, Dyskusyjny Klub Książki dla Rodziców), udostępnianiem informacji własnych i zewnętrznych, popularyzacją książek, informacji, wiedzy i czytelnictwa, udostępnianiem stanowisk komputerowych przeznaczonych dla użytkowników Biblioteki.

 • WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH, która zajmuje się udostępnianiem i przechowywaniem zbiorów bibliotecznych, poradnictwem w zakresie doboru literatury, prowadzeniem działalności wystawienniczej i edukacyjnej, udostępnianiem informacji własnych i zewnętrznych, popularyzacją książek, informacji, wiedzy i czytelnictwa w tym m.in. organizacją spotkań autorskich.

 • CZYTELNIA GŁÓWNA, która realizuje działania z zakresu udostępniania zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczaniem na zewnątrz oraz prowadzeniem wypożyczeń międzybibliotecznych, sprzedaży wydawnictw własnych. Ponadto czytelnia zajmuje się prowadzeniem działalności informacyjnej, bibliograficznej (w tym bibliografii regionalnej na podstawie lokalnych czasopism), udostępnianiem informacji własnych i zewnętrznych, popularyzacją książek, informacji, wiedzy i czytelnictwa, prenumeratą i akcesją czasopism, udostępnianiem stanowisk komputerowych przeznaczonych dla użytkowników Biblioteki (w tym specjalne stanowisko wydzielone do korzystania z cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych ACADEMICA) oraz zapewnieniem dostępu do literatury naukowej i popularno-naukowej i materiałów edukacyjnych. Na miejscu można skorzystać z płatnych usług drukowania, kserowania i skanowania oraz bezpłatnej sieci Wi-Fi.

  Kierownikiem Biblioteki Dla Dzieci i Młodzieży "Pod Sową", Wypożyczalni Dla Dorosłych i Czytelni Głównej jest Ewa Procajło/ e-mail: e.procajlo@bibliotekaolesnica.pl

 • DYREKTOR odpowiada za działalność biblioteki, za całokształt prac bibliotecznych. Reprezentuje bibliotekę na zewnątrz.

  Dyrektorem Biblioteki jest Anna Zasada/ e-mail: a.zasada@bibliotekaolesnica.pl

 • DZIAŁ FINANSOWO-KADROWY, do którego należy prowadzenie spraw związanych z planowaniem, sprawozdawczością i analizą ekonomiczną wykonania planu, prowadzenia księgowości na zasadach określonych w ustawie rachunkowości, o finansach publicznych i innych przepisach oraz prowadzenie ogółu spraw kadrowo-płacowych.

  Główną Księgową jest Renata Katarzyna Wójcik/ e-mail: rk.wojcik@bibliotekaolesnica.pl

 • DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY, który zajmuje się sprawami związanymi z prawidłowym administrowaniem obiektami Biblioteki i nadzorem nad obsługą techniczną, bieżącą korespondencją (w tym przyjmowaniem i ewidencjonowaniem skarg i wniosków) oraz działalnością sekretariatu. Dział ten zajmuj się również koordynacją wynajmu pomieszczeń w Oleśnickiej Bibliotece Publicznej im. Mikołaja Reja.

  Działem kieruje Anna Kunaj/ e-mail:

 • SPECJALISTA DS. PROMOCJI BIBLIOTEKI I CZYTELNICTWA, zajmuje się koordynowaniem prac związanych z identyfikacja wizualną i wizerunkiem Biblioteki, prowadzeniem strony Internetowej, prowadzeniem działań promocyjnych, reklamowych i marketingowych, opracowaniem graficznym i edytorskim wydawnictw oraz promocyjnych materiałów bibliotecznych.

  Pracami tymi zajmuje się Staszek Król/ e-mail: s.krol@bibliotekaolesnica.pl

 • DZIAŁ DOKUMENTÓW ŻYCIA SPOŁECZNEGO, który realizuje działania z zakresu pozyskiwania, gromadzenia i opracowywania zbiorów regionalnych oraz dokumentów życia społecznego w tym druków akcydensowych, opracowywanie bibliografii regionalnej o zasięgu powiatowym, popularyzacja historii Oleśnicy oraz regionu poprzez działalność wystawienniczą, edukacyjną i kulturalną. To także pomoc i poradnictwo na rzecz bibliotek publicznych w powiecie i organizacja szkoleń i doskonalenie zawodowe dla pracowników merytorycznych bibliotek publicznych w powiecie oraz sporządzanie sprawozdań statystycznych dot. działalności biblioteki.

  Instruktorem Powiatowym jest Krystyna Szumejło/ e-mail:

W skład Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. M. Reja wchodzi także filia biblioteczna Biblioteka „Pod Pegazem” w budynku przy ul. Kleeberga 4. Mieści się tam:

 • WYPOŻYCZALNIA, która zajmuje się udostępnianiem zbiorów zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci i młodzieży oraz poradnictwem w zakresie doboru literatury, prowadzeniem różnych form czytelnictwa, zaspokajaniem szeroko pojmowanych potrzeb informacyjnych czytelników i użytkowników Biblioteki, udostępnianiem stanowisk komputerowych, działalnością kulturalno-oświatową i działalnością wystawienniczą.
 • FONOTEKA, zajmuje się przechowywaniem i udostępnianiem multimediów, zwłaszcza książek mówionych.
 • CZYTELNIA, która zajmuje się zapewnieniem dostępu do literatury naukowej i popularno-naukowej i materiałów edukacyjnych oraz prenumeratą i akcesją czasopism.

Kierownikiem Biblioteki "Pod Pegazem" jest Milena Piętka/ e-mail:

Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja zajmuje się ponadto współdziałaniem z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury oraz organizacjami i podmiotami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

do góry