Fundusze Europejskie
Strona główna/Katalogi/E-zasoby/Cyfrowy Dolny Śląsk

Cyfrowy Dolny Śląsk

Cyfrowy Dolny Śląsk jest efektem współpracy Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu i Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze, nad tworzeniem regionalnych zasobów cyfrowych.

Projekt realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu 6: "Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura)", Działanie nr 6.4: "Turystyka kulturowa."

Podstawą Cyfrowego Dolnego Śląska stała się Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa, utworzona w 2006 roku z inicjatywy Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze (ówczesnej Grodzkiej Biblioteki Publicznej), przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Obecnie portal Cyfrowy Dolny Śląsk tworzą Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa, Wrocławska Biblioteka Cyfrowa, Zgorzelecka Biblioteka Cyfrowa i Świebodzicka Biblioteka Cyfrowa.

Celem uczestników projektu, współtworzących zasób Cyfrowego Dolnego Śląska jest prezentacja na wspólnej platformie cyfrowej, elektronicznych wersji dawnych i współczesnych publikacji regionalnych, znajdujących się w dolnośląskich bibliotekach publicznych, archiwach, muzeach, instytucjach kultury, placówkach oświatowych, a także będących w posiadaniu organizacji, stowarzyszeń i osób prywatnych.

Zasób Cyfrowego Dolnego Śląska dzieli się na następujące kolekcje:

 • Archiwalia - regionalne dokumenty historyczne, mapy i wzorniki.
 • Czasopisma - regionalne czasopisma, również archiwalne.
 • Dokumenty Życia Społecznego - katalogi, materiały z konferencji i wystaw, księgi adresowe, plakaty i afisze, wspomnienia ludzi związanych z regionem.
 • Edukacja - księgi jubileuszowe szkół, kroniki, informatory oświatowe.
 • Film - filmy dokumentalne, rejestrujące wydarzenia związane z regionem, dokumentujące sylwetki ludzi zasłużonych dla regionu oraz promujące walory turystyczne.
 • Ikonografia - fotografie i grafika artystów związanych z regionem.
 • Książki - cenne wydawnictwa znajdujące się w zbiorach współpracujących bibliotek, Muzeum Karkonoskiego i Archiwum Państwowego we Wrocławiu, bibliografie tematycznie związane z regionem.
 • Materiały naukowo-dydaktyczne - monografie, przewodniki regionalne.
 • Miejscowości - materiały, dokumenty dot. poszczególnych miejscowości Dolnego Śląska – często pozyskane z kolekcji prywatnych.
 • Pocztówki - w wyborze zbiór pocztówek z Karkonoszy, Jeleniej Góry i okolic, Zgorzelca oraz wielu innych miejscowości województwa dolnośląskiego stanowiących zasób bibliotek lub kolekcje osób prywatnych.
 • Słownik Biograficzny - biogramy osób związanych z Ziemią Jeleniogórską i Ziemią Wrocławską, od czasów najdawniejszych do współczesnych, z wyłączeniem osób żyjących.
 • Sport - kroniki i historia wydarzeń sportowych, materiały dot. sekcji sportowych.
 • Sybiracy – publikacje autorskie oraz przekazane przez Sybiraków, członków Oddziału Sybiraków w Jeleniej Górze.
 • Varia – dokumenty nie mieszczące się w pozostałych kolekcjach m.in. cenne informacje i artykuły, opracowania dotyczące regionalnych atrakcji turystycznych, zabytków, obiektów, wydarzeń oraz twórczość miejscowych poetów.

Cyfrowy Dolny Śląsk funkcjonuje w oparciu o oprogramowanie dLibra, opracowane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe, umieszczony jest na serwerze Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnicy Karkonoskiej.

do góry